Specialprodukter

I och med att det råder stor brist på andningsskydd av klass FFP3, öronmärker vi 80% av lagret till myndigheter. Prissättning mot myndigheter är inget som vi har rådighet över eller som vi kommer att presentera på denna sida. För Sveriges väl!